Decanter LUCANA Duck 002

ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Decanter LUCANA Duck 002
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Decanter LUCANA Duck 002
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Decanter LUCANA Duck 002 - 1
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Decanter LUCANA Duck 002 - 2

Bình rót rượu vang Decanter LUCANA Duck 002 được làm bằng pha lê cao cấp, tinh khiết và an toàn. Sản phẩm có độ bóng và độ tinh xảo rất cao được sản xuất bởi những Nghệ nhân lành nghề. Sản phẩm đẹp hơn nhiều khi cầm thực tế ở trên tay.

Giá bán

1,750,000 VNĐ1,750,000

Mã sản phẩm Decanter LUCANA Duck 002

   

Thông tin sản phẩm

DECANTER LUCANA DUCK 002

Bình rót rượu vang Decanter LUCANA Duck 002 được làm bằng pha lê cao cấp, tinh khiết và an toàn. Sản phẩm có độ bóng và độ tinh xảo rất cao được sản xuất bởi những Nghệ nhân lành nghề. Sản phẩm đẹp hơn nhiều khi cầm thực tế ở trên tay.

DECANTER LUCANA DUCK 002

DECANTER LUCANA DUCK 002

DECANTER LUCANA DUCK 002

DECANTER LUCANA DUCK 002


Rượu vang Lucas I LucasFineWine