Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện (sử dụng pin sạc) mà Lucas cung cấp là loại Tốt nhất trên thị trường trường hiện tại. Trên thị trường có nhiều loại đồ khui kiểu này, tuy nhiên một số loại được sử dụng pin tiểu; một số loại thì chất lượng không được đảm bảo, khi cầm không chắc chắn, cho cảm giác nhẹ tay và độ bền thấp. Quý khách có thể cảm nhận được qua hình ảnh và thực tế cầm sản phẩm. Loại của Lucas cung cấp là loại ở chân đế có bọc vòng niken sáng bóng.

Giá bán

850,000 VNĐ

Mã sản phẩm DKR-001

   

Thông tin sản phẩm

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện (sử dụng pin sạc) mà Lucas cung cĐồ khui rượu vang cao cấp bằng điệnấp là loại Tốt nhất trên thị trường trường hiện tại. Trên thị trường có nhiều loại đồ khui kiểu này, tuy nhiên một số loại được sử dụng pin tiểu; một số loại thì chất lượng không được đảm bảo, khi cầm không chắc chắn, cho cảm giác nhẹ tay và độ bền thấp. Quý khách có thể cảm nhận được qua hình ảnh và thực tế cầm sản phẩm. Loại của Lucas cung cấp là loại ở chân đế có bọc vòng niken sáng bóng.

Đồ khui rượu vang bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang bằng điện cao cấp

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện

Đồ khui rượu vang cao cấp bằng điện


Rượu vang Lucas | LucasFineWine