Đồ khui rượu vang thông minh

ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Đồ khui rượu vang thông minh

Đồ khui rượu vang thông minh - Dùng hơi để mở nút chai rượu vang

Giá bán

350,000 VNĐ

Mã sản phẩm DKR-003

   

Thông tin sản phẩm

Đồ khui rượu vang thông minh - Dùng hơi để mở nút chai rượu vang

Đồ khui rượu vang thông minh