Chính Sách Bảo Hành

Quy định mua bán

Quy định mua bán

Tuân thủ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ và luật quảng cáo số 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng. Chúng tôi không kinh doanh trực tiếp trên internet. Vui lòng đến trực tiếp đến...

Xem Thêm

Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

Chính sách Trả sản phẩm trong đó quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được trả lại và thời gian xử lý trả hàng cho khách hàng.

Xem Thêm