Grand Corbin Despagne Grand Cru Classe Saint Emilion

Rượu vang - Grand Corbin Despagne Grand Cru Classe Saint Emilion
Rượu vang - Grand Corbin Despagne Grand Cru Classe Saint Emilion
Rượu vang - Grand Corbin Despagne Grand Cru Classe Saint Emilion - 1
Rượu vang - Grand Corbin Despagne Grand Cru Classe Saint Emilion - 2

Grand Corbin Despagne Grand Cru Classe Saint Emilion là một chai vang tuyệt hảo đến từ Lâu đài vang danh tiếng Grand Corbin Despagne thuộc vùng vang trứ danh Saint Emilion thuộc hạng vang cao cấp bậc nhất của Pháp Grand Cru Classe.

Giá bán

1,750,000 VNĐ2,570,000

Mã sản phẩm Grand Corbin Despagne

   

Thông tin sản phẩm

GRAND CORBIN DESPAGNE Grand Cru Classe

Grand Corbin Despagne Grand Cru Classe Saint Emilion là một chai vang tuyệt hảo đến từ Lâu đài vang danh tiếng Grand Corbin Despagne thuộc vùng vang trứ danh Saint Emilion thuộc hạng vang cao cấp bậc nhất của Pháp Grand Cru Classe.

GRAND CORBIN DESPAGNE Grand Cru Classe

GRAND CORBIN DESPAGNE Grand Cru Classe

GRAND CORBIN DESPAGNE Grand Cru Classe


Rượu vang Lucas | LucasFineWine