Decanter LUCANA Duck 001

ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Decanter LUCANA Duck 001
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Decanter LUCANA Duck 001
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Decanter LUCANA Duck 001 - 1
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Decanter LUCANA Duck 001 - 2

Decanter LUCANA Duck 001 là bình đựng rượu vang bằng pha lê cao cấp, tinh khiết và an toàn. Sản phẩm được sản xuất thủ công bởi bàn tay của các Nghệ nhân từ các làng nghề truyền thống. Sẽ ấn tượng hơn rất nhiều khi tận tay cầm nắm sản phẩm.

Giá bán

1,250,000 VNĐ1,520,000

Mã sản phẩm Decanter LUCANA Duck 001

   

Thông tin sản phẩm

DECANTER LUCANA DUCK 001

Decanter LUCANA Duck 001 là bình đựng rượu vang bằng pha lê cao cấp, tinh khiết và an toàn. Sản phẩm được sản xuất thủ công bởi bàn tay của các Nghệ nhân từ các làng nghề truyền thống. Sẽ ấn tượng hơn rất nhiều khi tận tay cầm nắm sản phẩm.

DECANTER LUCANA DUCK 001

DECANTER LUCANA DUCK 001

DECANTER LUCANA DUCK 001

DECANTER LUCANA DUCK 001

DECANTER LUCANA DUCK 001

DECANTER LUCANA DUCK 001

DECANTER LUCANA DUCK 001

DECANTER LUCANA DUCK 001

DECANTER LUCANA DUCK 001

DECANTER LUCANA DUCK 001

DECANTER LUCANA DUCK 001

DECANTER LUCANA DUCK 001

DECANTER LUCANA DUCK 001


Rượu vang Lucas I LucasFineWine