Vòi rót rượu Whisky 30cc

ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Vòi rót rượu Whisky 30cc
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Vòi rót rượu Whisky 30cc
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Vòi rót rượu Whisky 30cc - 1
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Vòi rót rượu Whisky 30cc - 2

Vòi rót rượu Whisky 30cc: Là vòi rót rượu mạnh với định mức 30cc cho mỗi lần rót. Sản phẩm thường được sử dụng trong Nhà hàng, quán Bar để pha chế.

Giá bán

65,000 VNĐ

Mã sản phẩm Vòi rót rượu Whisky 30cc

   

Thông tin sản phẩm

Vòi rót rượu mạnh định mức 30cc cho mỗi lần rót

Vòi rót rượu định mức 30cc

Vòi rót rượu 30cc

Vòi rót rượu 30cc

Vòi rót rượu 30cc

Vòi rót rượu 30cc

Vòi rót rượu 30cc

Vòi rót rượu 30cc

Vòi rót rượu 15cc - 20 cc - 30cc

Vòi rót rượu 30cc

Vòi rót rượu 15cc - 20 cc - 30cc

Vòi rót rượu 30cc

Vòi rót rượu 30cc

 


Rượu vang Lucas | LucasFineWine