Rượu vang Pháp - Charles Pasteur Bordeaux

Rượu vang - Rượu vang Pháp - Charles Pasteur Bordeaux
Rượu vang - Rượu vang Pháp - Charles Pasteur Bordeaux
Rượu vang - Rượu vang Pháp - Charles Pasteur Bordeaux - 1
Rượu vang - Rượu vang Pháp - Charles Pasteur Bordeaux - 2

Mùi trái cây đỏ mọng và chín vàng. Rượu thơm, tròn và dẻo, hương dễ chịu, dễ uống. Thích hợp dùng vớitThịt bò nướng, đùi cừu, gà sao, thịt đỏ, ....


Giá bán

390,000 VNĐ495,000

Mã sản phẩm Charles Pasteur

   

Thông tin sản phẩm

Rượu vang Pháp - Charles Pasteur Bordeaux

Mùi trái cây đỏ mọng và chín vàng. Rượu thơm, tròn và dẻo, hương dễ chịu, dễ uống. Thích hợp dùng vớitThịt bò nướng, đùi cừu, gà sao, thịt đỏ, .... 
Rượu vang Pháp Charles Pasteur

Rượu vang pháp Charles Pasteur

Rượu vang pháp Charles Pasteur

Rượu vang pháp Charles Pasteur

Rượu vang pháp Charles Pasteur


Rượu vang Lucas | LucasFineWine