Vòi rót rượu vang Drop Stop

ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Vòi rót rượu vang  Drop Stop
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Vòi rót rượu vang  Drop Stop
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Vòi rót rượu vang  Drop Stop - 1
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Vòi rót rượu vang  Drop Stop - 2

Vòi rót rượu vang - Drop Stop: Là một miếng thiếc có độ phẳng cao và đàn hồi tốt. Sản phẩm rất gọn gàng và hiệu quả trong việc giữ sạch chai rượu không để rượu chảy ra ngoài chai hay ly rượu. Ở Việt Nam người ta ít sử dụng vòi rót rượu này, tuy nhiên sản phẩm lại được dùng phổ biến ở các nước Châu Âu - Nơi nền công nghiệp Rượu vang phát triển từ ngàn đời.

Giá bán

35,000 VNĐ

Mã sản phẩm Vòi rót rượu vang Drop Stop

   

Thông tin sản phẩm

Vòi rót rượu vang Drop Stop

Vòi rót rượu Drop stop

Vòi rót rượu Drop Stop

Vòi rót rượu Drop Stop

Vòi rót rượu Drop Stop

Vòi rót rượu Drop Stop

Vòi rót rượu Drop Stop

Vòi rót rượu Drop Stop

Vòi rót rượu Drop Stop


Rượu vang Lucas | LucasFineWine