Vòi rót rượu vang cao cấp Quick Decanter

ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Vòi rót rượu vang cao cấp Quick Decanter
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Vòi rót rượu vang cao cấp Quick Decanter
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Vòi rót rượu vang cao cấp Quick Decanter - 1
ĐỒ CHƠI UỐNG RƯỢU - Vòi rót rượu vang cao cấp Quick Decanter - 2

Vòi rót rượu vang cao cấp Quick Decanter: Tăng cường sự hô hấp cho rượu để đạt được hương vị mong muốn khi thưởng thức rượu vang ngon. Sản phẩm này về công dụng cũng giống như sản phẩm Fast Decanter mà Lucas đã giới thiệu trước đây. Tuy nhiên, sản phẩm này cao cấp hơn nhiều và tăng cường khả năng tiếp xúc các phân tử rượu với oxy.

Giá bán

350,000 VNĐ

Mã sản phẩm Vòi rót rượu vang cao cấp Quick Decanter

   

Thông tin sản phẩm

Vòi rót rượu vang cao cấp Quick Decanter

Vòi rót rượu vang - Fast Decanter

Vòi rót rượu vang Lucas 004 - Fast Decanter

Vòi rót rượu vang Lucas 004 - Fast Decanter

Vòi rót rượu vang Lucas 004 - Fast Decanter

Vòi rót rượu vang Lucas 004 - Fast Decanter

Vòi rót rượu vang Lucas 004 - Fast Decanter

Vòi rót rượu vang Lucas 004 - Fast Decanter

Vòi rót rượu vang Lucas 004 - Fast Decanter

Vòi rót rượu vang Lucas 004 - Fast Decanter

Vòi rót rượu vang Lucas 004 - Fast Decanter


Rượu vang Lucas | LucasFineWine